Mitä etsit?

Sauvon Metsäpalvelu

Yrityksen kuvaus:

Suoritan metsänhoitotöitä ja pihapuiden kaatoja.

taimikonhoito, taimikonhoito Sauvo, metsä, metsä Sauvo, metsä Kemiö, metsä Paimio, metsä Salo, puunkaato, pihapuun kaadot, pihapuu sauvo, raivaus, ennakkoraivaus, metsänhoito Sauvo, puukauppa, puukaupat, metsäkauppa, metsäkaupat, metsuri, metsuri Sauvo, metsätyö, metsätyöt, metsätyö Sauvo, taimikon hoito, raivaussahatyöt, varhaisperkaus, ennakkoraivaus, metsän raivaus, nuorten metsän kunnostus, harvennus, taimikon harvennus, pihapuun kaato, pihapuiden kaato, tonttipuut, pihapuut, tonttipuiden kaato, tontin raivaus, puun kaato

Käyntiosoite:
Halslahdentie 196, 21590 Karuna

Puhelinnumero:

Mikael Ahola
0400367253
Sähköposti:

Kotisivut: